+- % 20 TOLERANSLI 80.000 TON YAŞ PANCAR POSASININ PAKETLEMESİ HİZMET ALIMI İŞİ

İHALE İLANI
MUŞ ŞEKER ÜRETİM SAN. A.Ş.

+- % 20 TOLERANSLI 80.000 TON YAŞ PANCAR POSASININ PAKETLEMESİ
HİZMET ALIMI
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

 

Fabrikamız 2020/2021 Kampanya Dönemi 80.000 Ton Yaş Pancar Posasının Paketlemesi Hizmet Alımı Kapalı İhale Usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1 – İdarenin

  1. a) Adresi : Bitlis Yolu Üzeri 7.km Tandoğan Köyü mevkii Şek. Fb. Sitesi No:287 Merkez/MUŞ
  2. b) Telefon ve faks numarası : 0436 215 12 81 (Dahili 409)
  3. c) Elektronik posta adresi :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi (varsa)             :musseker.com.tr

2 – İhale konusu malın

  1. a) Niteliği, türü ve miktarı         : 2020-2021 Kampanya döneminde istihsal edilecek sade yaş küspeden(80.000 ton ± %20); Yüklenici; günlük fabrika küspe bacalarından çıkan tüm küspeyi yere düşmeyecek şekilde kampanya bitimine kadar 7/24 kesintisiz olarak paket sarım işini yapacaktır. “Silaj Paketleme Makinesi” ile paketlenmesi, müşteri römork/kamyon veya tırlarına traktöre bağlı ataçman ile yüklenmesi ve İşverenin fabrika sahasına istiflenmesi, ayrıca kampanya bitimini müteakip yine İşverenin fabrika sahasında kalan paketlerin tamamı bitinceye kadar müşteri vasıtalarına yüklenmesi işin konusunu teşkil eder. Paketlenen küspelerin işverenin göstereceği sahaya istiflenmesi gerek kampanya içerisinde gerekse kampanya sonrasında paket küspe stokları bitinceye kadar müşterilerin kamyonlarına yüklenmesi işi de, iş bu hizmet bedeline dâhildir
  2. b) Teslim [yeri/yerleri] : Muş Şeker Fabrikası
  3. c) Teslim [tarihi/tarihleri] : 12 Ay

3 – İhalenin

  1. a) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası (Kapalı zarf veya e-mail Olarak Teklif dosyası sunulabilir.)
  2. b) Tarihi ve saati : 08.2020 Perşembe günü saat: 15:00 (E-mail olarak En Geç Bu tarihe kadar, Posta-Kargo yoluyla 31.08.2020 tarihinde elimizde olacak şekeilde yollanabilir.)

  İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme): Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin          % 25 oranından az olmamak üzere,

Kamu veya özel sektörde yapılan Silaj paketleme işi veya Yaş Pancar Posası Paketleme işi Benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

MUŞ ŞEKER ÜRETİM SAN. A.Ş.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://musseker.com.tr/index.php/2020/08/24/20-toleransli-80-000-ton-yas-pancar-posasinin-paketlemesi-hizmet-alimi-isi/