+- % 30 TOLERANSLI 6 ADET MİNİBÜS (16+1 OTURMA KAPASİTELİ) HİZMET ALIMI İŞİ

İHALE İLANI

MUŞ ŞEKER ÜRETİM SAN. A.Ş.

+- % 30 TOLERANSLI 6 ADET MİNİBÜS (16+1 OTURMA KAPASİTELİ) HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

 

Fabrikamız 2020 / 2021 Dönemi Personel Taşınması Hizmet Alımı Kapalı İhale Usulü ile birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1 – İdarenin

  1. a) Adresi : Bitlis Yolu Üzeri 7.km Tandoğan Köyü mevkii Şek. Fb. Sitesi No:287 Merkez/MUŞ
  2. b) Telefon ve faks numarası : 0436 215 12 81 (Dâhili 409)
  3. c) İhale bilgi ve Doküman için: Satın alma ve Pazarlama Şefi – Hakan SABAK

ç) İhale dokümanının görülebileceği

İnternet adresi (varsa)          :musseker.com.tr

2 – İhale konusu malın

  1. a) Niteliği, türü ve miktarı: Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. personelinin ekli listedeki güzergâhtan + – % 30 Toleranslı bir yıl boyunca en az 16+1 taşıma kapasiteli 6 adet Minibüs Araç ile taşıma hizmeti iş bu şartname ve sözleşme esaslarına göre yaptırılması hizmetidir.
  2. b) Teslim [yeri/yerleri] : Muş Şeker Fabrikası
  3. c) Teslim [tarihi/tarihleri] : 12 Ay

3 – İhalenin

  1. a) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası
  2. b) Tarihi ve saati : 09.2020 Pazartesi günü saat: 15.00

 

Fiyat Teklifleri En Geç Bu Tarihe Kadar (28.09.2020 Pazartesi) Kapalı Zarf Halinde Posta-Kargo Yoluyla Veya Elden İlgili Servisimize Ulaştırılmalıdır.

  

İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme): Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere,

Kamu veya özel sektörde yapılan Personel Servisi Taşımacılığı işi Benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

MUŞ ŞEKER ÜRETİM SAN. A.Ş.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://musseker.com.tr/index.php/2020/09/24/30-toleransli-6-adet-minibus-161-oturma-kapasiteli-hizmet-alimi-isi/