Category: İhaleler

Satın Alma - Ticaret

İHALE İLANI [ Zeyilname Yayınlandı ]

Fabrikamıza ait iki adet 6.000 m3 lük, fuel-oil yakıt tankı içerisindeki evsafını kaybetmiş  fuel-oil; ekli teknik şartnamede de belirtilen şartlarla, emsal 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu esaslarına uygun olarak; 13 07 01 lisanslı Çevre lisansı almış atık bertaraf tesisinde veya tehlikeli atıkları ilave yakıt olarak kullanma lisansı olan firmalarda bertaraf edilmesi ve tank temizliklerinin yapımı …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://musseker.com.tr/index.php/2019/08/27/ihale-ilani/