İHALE İLANI [ Zeyilname Yayınlandı ]

Fabrikamıza ait iki adet 6.000 m3 lük, fuel-oil yakıt tankı içerisindeki evsafını kaybetmiş  fuel-oil; ekli teknik şartnamede de belirtilen şartlarla, emsal 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu esaslarına uygun olarak; 13 07 01 lisanslı Çevre lisansı almış atık bertaraf tesisinde veya tehlikeli atıkları ilave yakıt olarak kullanma lisansı olan firmalarda bertaraf edilmesi ve tank temizliklerinin yapımı İŞİ teklif birim fiyat usulü İHALE EDİLECEKTİR.

İSTEKLİ’lerin ekli ihale dokümanı esaslarına uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarının belirtilen gün ve saate kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

DUYURULUR.

İDARİ ve TEKNİK DÖKÜMANLAR [ Pdf Belgesi ]

DİĞER DÖKÜMANLAR LİSTESİ [ Word Belgesi ]

– 2013_70434_Alt_Yuklenici_Is_Bitirme_Belgesi_KIK026_2_H.doc
– 2013_70434_Birim_Fiyat_Teklif_Cetveli_KIK015_3_H.doc
– 2013_70434_Birim_Fiyat_Teklif_Mektubu_KIK015_3_H.doc
– 2013_70434_Kesin_Teminat_Mektubu_KIK024_2_H.doc

TÜM İHALE DOSYALARI

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Fuel-Oil Bertaraf HİZMETİ ALIMINDA ZEYİLNAME

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://musseker.com.tr/index.php/2019/08/27/ihale-ilani/